Tumblelog by Soup.io
 • cammycat
 • 0601
 • Archimedes
 • helpmeimhungry
 • OleLukoje
 • rainbowarrior
 • nienormatywny
 • limonade
 • recognition
 • houndsoflove
 • unique-entity
 • sydnor
 • willid
 • Schohns
 • bwana
 • la-luna
 • kkthxbye
 • qb
 • artlover
 • Lejen
 • cygenb0ck
 • margothh
 • stonerr
 • WarpRider
 • arebe
 • Carridwen
 • ister
 • madn
 • caterpillargirl
 • alexandersmith8805
 • emiliakulczycka
 • lowglowflow
 • malinowykisiel
 • rachelinajolie
 • aenima
 • lenaholija
 • keyrings
 • przejdzmynaTy
 • doeyes
 • Santhe
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

2887 cd66 420

harmonyinkpress:

natasailincic:

Magpie”, from graphite lineart to watercolour. More about this piece on my Patreon! :)

[PatreonFacebookDeviantArtOfficial siteTwitter  • Instagram]
© Nataša Ilinčić, please do not remove credits

Gorgeous!

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaIMS IMS
2017 658c 420
1339 cb82 420

giflounge:

Fractals

Reposted frombadwolfangel badwolfangel viathetemple thetemple
3473 682f 420
Reposted fromKrebs Krebs viadrugs drugs
7490 b906 420
ok
Reposted fromqb qb viaunsteadyshy unsteadyshy
8235 4b50 420
Reposted byfavouriteworstnightmareHypothermia
go and fuck a frog, robot.
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
4890 420d 420
Reposted fromsomebunny somebunny viakoralina koralina
5124 fbc4 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreakish freakish
3096 5cff 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
1358 3f59 420
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaaviee aviee
4535 0444 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
0959 d4f0 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakoralina koralina
1621 ea64 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viakoralina koralina
7905 35a8 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
9007 8298 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
7305 c29c 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl